top of page

Dekode en vanskelig følelse

Vi ønsker at du skal få en god start

Dekoding en vond følelse

Opplever du at følelser står i veien for valgene dine og en riktig livsutfoldelse? Da kan kanskje en seanse hvor vi jobber direkte med å omprogrammere de automatiserte prosessene til følelsen være attraktivt.

For hver følelse normalt totalt 3 timer – hvor første time er en dobbeltime og andre time tas inne 14. dager.

bottom of page