top of page

aMove programmet

Vi ønsker at du skal få en god start

Målgruppe: De som ønsker seg et personlig verktøy for å sikre seg å lykkes optimalt på jobb
Intensjon: Skape bærekraftige medarbeidere som er attraktive i arbeidslivet

Du vil få dyptgripende innsikt i hvordan du kan styrke deg selv gjennom å forstå
samspill hjerne og kropp
 Du vil spare tid og jobbe mer effektiv ved at du blir mer observant og modig
 Du vil vite hva som skal til å for å ta gode valg
 Du lærer å bevege deg videre der du står fast
 Du vil hvite hvordan du kan kjenne mer energi og engasjement i hverdagen
 Ved å forstå deg selv på et dypere nivå vil du i større grad forstå dine kunder
 Du vil lære å håndtere langvarige plager på en bevisst måte, slik at
smerteopplevelsen reduseres
 Ved å få kunnskap om menneskelige drivkrefter og dypere behov vil du øke din
relasjons kompetanse og lykkes bedre med kunder, i lederrollen og i andre viktige
arenaer

Tid: 3 dager – helg fra 12.00-18.00 lørdag og søndag og en kveld fortløpende uke ettermiddag/kveld.
 

HVORDAN FOREGÅR PROGRAMMET
Før du deltar på kurset hvor du læres opp i aMove teknikken setter deltakerne seg tydelige mål
for deltakelsen. Veileder vil quide hver enkelt i individuelle til å sette gode personlige mål. Behov
for mentoring før og etter varierer fra person til person, alt etter situasjon og hva den enkelte
ønsker å oppnå. På kurset ser vi fremover så historie og personlige ting tas i disse individuelle
timene. Siden behovet varierer belastetes dette utenom den faste kursavgiften. Normalt
anbefales minimum en enkel og en dobbeltime før kursdeltakelse
Opplæring i aMove teknikken
Dette er en individuell opplæring i en liten gruppe og inneholder følgende agenda:
Dag 1 – Undervisning i menneskelige mekanismer og mental styrke

Dag 2 – Demonstrasjon og opplæring i aMove
 teknikken
Dag 3 – Individuell tilpasning og hvordan endringen kan bli varig
Du vil i løpet av undervisningen forstå hvordan ting henger sammen og hvordan du kan bevege
deg videre. Du arbeider aktiv med aMove teknikken og kursmateriellet. Med oppriktig
egeninnsats vil du få gevinst livet ut.
Langtidsoppfølgingen viser varig bedring på egensatte mål og livskvalitet. Over 450 personer har
allerede hatt glede av aMove programmet. Der undervises du i en strukturert tilnærming til å
påvirke egne ubevisste responser i øyeblikket. Dette er et dyptgripende livsmestringsprogram
basert på naturlige menneskelige mekanismer. Teorien er hentet fra ACT-, NLP- og kognitiv
terapi. Du får tak i årsak og forstår hvordan du kan jobbe for å mestre bedre i dag og fremover..
Vi er kapable til å styre mer enn de fleste i dag er klar over, hjerne er plastisk og vi endrer oss
hele livet. aMove: kunnskap for et godt liv.

bottom of page