top of page

Eliteoaching i selvledelse

 

En konfidensiell sparringspartner enten det er jobbrelatert, privat eller personlig.

  • Hjelp til det vanskeligelige i hverdagen slik at det ikke eskalerer og blir et problem. 

  • Mitt perspektiv på situasjonen

  • Sortering og tips


Anbefales for deg som trenger å ha en samtalepartner for den situasjonen du står i.

Bestill time her: hei@ansvarlighelse.no

Målgruppe: Medarbeidere som ønsker å utvikle seg – bevege seg videre

 

Intensjon: Bærekraftig medarbeider

Resultat:

  • Mer attraktiv i arbeidsmarkedet

  • Innsikt i økt dynamisk tankesett

  • Bevegelse der du står fast

  • Lettere hverdag

  • Økt mental styrke

 

Beskrivelse: Du bestemmer hva vi skal jobbe med -  vi ser på det du ønsker å jobbe med i forhold til situasjonen din, hvem du er og hva du ønsker og oppnå -og så avklares en plan basert på hvordan dette kan løses og hva du ønsker å gjøre.

 

Abonnementsavtale

 

Intensjon: Mer effektiv, solid og lønnsom drift
Resultat: Bærekraftig bedriftskultur
Beskrivelse: En bærekraftig bedriftskultur synligjøres i daglig virke i alle ledd, som en rød tråd
i lengderetningen, og ikke som enkelttiltak på siden av drift. Her mener Ansvarlig Helse det
er spesielt viktig med implementering og nødvendig fokus for å bygge det som gir god
avkastning på sikt. I forhold til hvor lite som er nødvendig og hvor effektivt prosessene kan
gjennomføres - for å oppnå økt bærekraft hos medarbeidere. For å lykkes i å bygge en
bærekraftig bedriftskultur kreves innsats i hele driften fra toppleder til medarbeider,
synliggjort gjennom strategisk og operativ ledelse – med både korte og langsiktige grep.
Vi samarbeider med kunde om omfang og form, slik at innholdet spisse mot aktuelle behov.
Gjennom abonnements avtale er intensjonen at begge parter strekker seg - for å styrke
bedriften - i forhold til bedriftens løpende behov og kapasitet.

Vi skreddersyr din mentale styrketrening

Eliteoaching/abonnementsavtale

bottom of page