top of page
Search

Now You Can Blog from Everywhere!

We’ve made it quick and convenient for you to manage your blog from anywhere. In this blog post we’ll share the ways you can post to your Wix Blog.Blogging from Your Wix Blog Dashboard

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Helse stoppet landet

Kan den mentale helsen ødelegge ytterligere for de tidligere gode og i dag usikre arbeidsplassene undrer Vibeke seg. For når ytre rammer brister blir vår indre styrke helt avgjørende for hvordan vi ta

Bærekraftig Ledelse

Hvordan er bedrifter bærekraftig uten bærekraftige medarbeidere og hva skal bedriftene gjøre annerledes? Dynamisk tankesett og relasjoner løftes frem i den nye ledelsesmodellen til Josh Bersin fra aug

Comments


bottom of page