Vår filosofi

Vi ser på menneskene som bedriftens viktigste bærekraft. Medarbeideres tilstand vil direkte påvirke arbeidsplassens resultat. Vi tror på aktiv deltakelse i eget liv og at dine opplevelser handler mye om kunnskap og indre tilfredshet. Gode resultater krever at ledelsen er proaktiv i forhold til sine medarbeidere. Vi innehar kunnskap om rask og varig forandrings arbeid på individ og organisasjonsnivå. Etter å ha arbeidet i over 10 år med å undervise personer som har falt ut av jobb/skole over på et nytt og bedre spor, går vi nå offensivt ut i næringslivet og deler vår kunnskap og erfaring. Vi ønsker å bidra til at dere står sterkere i møte med markedets nye krav.

 

Fem signifikante trendene som er viktig for deg som leder å kjenne til:

Behov for:

  • Dynamisk tilpasningsdyktig ledelse
  • Medarbeidere med evne til rask omstilling og nødvendige ferdigheter
  • Mangfold og inkludering
  • Mening og tilhørighet i sitt virke
  • En arbeidsplass som evner å tiltrekke kompetansen på de kritiske områdene

Hvordan vi jobber:

Vi underviser i hvordan du kan lede deg selv og andre mer effektivt ved å forstå de dyptgripende prosessene i oss mennesker – våre program er for de som virkelig ønsker varig endring og er villige til å jobbe selv. Vi samarbeider tett med leder, medarbeider, HR og bedriftshelsetjeneste. Vår visjon er at vi skal bidra til at alle ledd lykkes bedre i rollene sine.

Vi tilbyr støtte der interne prosesser stopper opp eller slurer. Vi tror på enkelt mennesket. Og vi tror på ærlighet. Vi viser helt konkret hvordan den enkelte kan arbeide bedre. Det er viktig å se hele bilde. Når er medarbeider ikke fungerer godt vil de påvirke kolleger, arbeidsmiljø, kundetilfredshet og resultat.

Ansvarlig Helse

Vi har mange års erfaring fra å undervise personer som ønsker å bevege seg videre.

Mekanismene for å løfte seg er like uansett grad av behov.

Vi ønsker å bidra til at du lykkes godt i rollene dine.

Vi tilbyr foredrag, kurs og workshop for mer engasjement og arbeidsglede.

AMOVE et et offensivt program for deg som ønsker å forstå hvordan du forholdsvis raskt kan bevege deg videre, fra en fastlåst tilstand,

slik at du får det bedre, enten det er kroppen eller jobben som er utfordringen din.

Langtidsoppfølging av kursdeltakerne viser at mange oppnår varig bedret livssituasjon.

Vi tilbyr mentor-, coaching og arbeidsmedisinsk veiledning til leder og medarbeider.

Vi fasiliteter prosesser og underviser ledere i hvordan de kan fange opp medarbeidere tidligere.

Vår indre tilstand er på et vis usynlig og samtidig helt avgjørende for prestasjon og produktivitet.

Ta kontakt med post@ansvarlighelse.no for mer informasjon.

AMOVE for mer engasjement og arbeidsglede

 

Bakgrunn

Vi ønsker å bidra til at flere står godt i sitt virke. Det er dessverre alt for mange som er alene med sine utfordringer.

Ansvarlig Helse ble etablert i 2011 av gründer og mentaltrener Vibeke C. Hammer. Vibeke har bred og dyp fagforståelse og har startet flere firmaer og hatt en rekke roller i norsk næringsliv. I 2012 utviklet hun AMOVE programmet, som står for en ny og revolusjonerende tilnærming til hvordan vi kan påvirke egne prestasjoner og egen helse, gjennom godt samspill hjerne, tanker og kropp.

De fleste tror det ikke er mulig å oppnå så raske og varige endringer som det Ansvarlig Helse og AMOVE programmet representerer.
I samarbeide med Overlege og spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Dag Storla G. tilbyr Ansvarlig Helse egne AMOVE kurs for leger.

Over 300 personer har gjennomført AMOVE programmet og langtidsoppfølgingen viser varig bedring. AMOVE deltakerne kommer fra både bedrift-, eliteidrett-, helse- og privatmarkedet. Felles for alle deltakerne er at de vil videre, enten det er mentale eller fysiske plager som hindrer dem.

Velkommen til en utbytterike og intensiv læringsopplevelser hos oss. Med oppriktig egeninnsats vil du få gevinst livet ut.

Ansvarlig Helse på Facebook

Vibeke C. Hammer Mentor og Mentaltrener
Vibeke ønsker å bidra til at du skal lykkes godt i rollen din, gjennom at du forstår deg selv og dine medarbeidere på et dypere nivå. Vibeke har bred erfaring fra arbeidslivet og har i store deler av sin karriere arbeidet med endringsarbeid og forretningsutvikling. Vibeke har undervist over tusen personer som har falt ut av arbeid/skole på grunn av overbelastning, tilbake på sporet.

Vibeke bistår i bedriftskulturbygging, lederutvikling, personlig vekst og gode samtaleverktøy. Hun er gründer og forretningsutvikler. Hun har startet 3 firmaer og over 20 års erfaring fra ledelse og forretningsutvikling. Hun er teknisk og økonomisk utdannet. Har tatt kognitiv utdannelse hos Nasjonalt institutt for kognitiv terapi i Norge og coaching, NLP, hyptnoterapi og Lightning Prosess utdannelse i London. I 2011 utviklet hun prestasjonsforbedrings programmet AMOVE, basert på det fremste innen kort og intensiv endring av langvarige fastlåste helsetilstander (Clinical psychologists Professor Steven Hayes, Psychiatrist Professor Allan Abbas, Designer of the Lightning Process Phil Parker, Professor of Rehabilitation Medicine Dr. Sarno og Professor og smerteforsker Lorimer Moseley). Over tusen personer har valgt å lære av Vibeke. Langtidsoppfølging viser varig bedring. Vibeke får svært gode tilbakemeldinger som kurs- og foredragsholder. Ref: NHO/Norsk Industri, Confex Norge og HMS-Norge.

Kjernekompetanse: Raskt og varig forandringsarbeid på individnivå.

Kjersti Hjelle Lege med spesialisering i Arbeidsmedisin
Kjersti er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og videreutdannet til spesialist i arbeids- og miljømedisin. Hun har lang erfaring fra bedriftshelsetjeneste og har jobbet mye med arbeidsevnevurderinger, sykefraværsoppfølging, rådgivning til ledere og ansatte i kompliserte personalsaker, kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, konflikt/mobbing, AKAN/rusforebyggende arbeid, AMU arbeid, medarbeiderundersøkelser, samt undervisning om ulike tema innen arbeidshelse og arbeidsrelatert sykdom. Hun har tilleggsutdanning i blant annet personalpsykologi, arbeidspsykologi, motivasjonspsykologi og kommunikologi. Videre har hun tilleggsutdannelse innen funksjonell medisin fra USA, hvor man ser på grunnleggende årsaker til at folk blir syke, med fokus på livsstilsfaktorer og kosthold.

 

Kjernekompetanse: Dyp og bred erfaring om menneskers prestasjonsoptimalisering. Kunnskap om gjeldende regler og prosesser for gode interne prosesser rundt medarbeideres prestasjon og innsats.