God helse - hvordan få det bedre?

Forskning

AMOVE – et nytt program

AMOVE er opprinnelig utviklet for forebygging og økte prestasjoner på arbeidsplass og innenfor idrett. Privatpersoner, idrettsutøvere, bedrifter, helseaktører og offentlige etater benytter AMOVE. Tyngdepunktet av kursdeltakere har beveget seg mot tyngre gruppe enn det dette livsmestringsprogrammet opprinnelig ble utviklet for. Tids- og kostnadsmessig kan det være svært interessant å forske på programmet og se hvordan dette kan utnyttes på flere områder.

På RI-konferansen ”Arbeid som mål og virkemiddel” 14. oktober 2015 hos Arbeid og Velferdsetaten, trakk Dr. Liv Haugli fra Helsedirektoratet frem følgende to faktorer som de viktigste for å klare å komme tilbake til arbeid etter rehabiliteringsperioden1:

  1. Økt selvforståelse
  2. Mestringsstrategier

AMOVE er verktøy – hvor deltakerne får økt selvforståelse og lærer hvordan de selv kan lage nye og bedre mestringsstrategier.

Langtidsoppfølgingen vår viser at også tyngre grupper har lykkes med AMOVE tilnærmingen.

På Åpen Arena i Drammen i januar 2016 i regi av Arbeid og Velferdsetaten og Helsedirektoratet deltok Ansvarlig Helse i en arbeidsgruppe for å utvikle en ide til et forskningsprosjekt for intervensjonsforskning i praksisfelt. Vibeke C. Hammer arbeider med å utvikle et forskningsprosjektet, basert på den kunnskapen hun innehar i AMOVE programmet. Blir dette en realitet vil Ansvarlig Helse være beredt til å gjennomføre deler av forskningsprosjektet som vil rette seg mot tiltak som bidrar til at ungdom i alderen 16-30 år kommer ut i arbeid/aktivitet. Forskningsprosjekt strekker seg over flere år. Det finnes imidlertid nyere norsk forskning som viser sammenheng mellom langvarige plager og negativ tankesett i forhold til plagene, hvor det påstås at løsningen for å redusere plagene er å endre tankesettet rundt ubehaget sine.