Våre kurs - hva er AMOVE?

Livsglede – Lær AMOVE!

Ønsker du å lykkes i livet – kjenne mestring og vitalitet ?

Det begynner med å ta seg selv på alvor.

Å lære selvledelse handler om å forstå seg selv og kjenne etter underveis. Med AMOVE vil du forstå hvordan, slik at du kjenner arbeidslyst i hverdagen og sikre deg for fremtidens utfordringer. Studievalg og karakterer er inngangsbilletten til arbeidslivet. Med AMOVE lærer du å stå styrket i ditt virke.

Står du litt fast?

AMOVE et prestasjonsfremmende verktøy for å bevege seg videre med en gang! – Og oppnå varig bedring etter opptrening.

Vi tilbyr månedlig opplæring over tre dager.

Elite & Helse – Det er nær sammenheng.

AMOVE programmet 

Gir deg kunnskap om samspillet i kroppen. Du kommer for å lære – vi fokuserer fremover og du velger helt selv hva du vil og ikke vil dele.

Opplæringen av teknikken gjennomføres normalt i grupper med 4-8 personer og inneholder følgende agenda:

 

Dag 1 – Undervisning i godt samspill kropp og tanker
Dag 2 – Demonstrasjon og opplæring i AMOVE
Dag 3 – Individuell tilpasning og veien videre for deg

 

På kun 3 dager har du lært hvordan du skal prestere bedre,  løse opp i mentale sperrer og hvordan du konkret skal ta tak for å våge mer, forstå hvordan du skal kjenne mer indre ro, mer energi og mindre kroppslige plager. Langtidsoppfølgingen viser varig bedring på egensatte mål og livskvalitet. Over 350 personer med svært ulike utfordringer har hatt glede av AMOVE programmet.

Dette er  for deg som virkelig vil videre i livet:

1. Du ønsker endring, og er innstilt på å prøve noe nytt

 

2. Du er lei av å gjøre det samme og oppnå samme resultat

 

3. Du liker å lære, er åpen for å tenke utenfor boksen, og du er oppriktig og lidenskapelig i det du gjør

 

4. Du kan føle deg uforutsigbar eller usikker i forhold til noen aspekt i livet

 

5. Du ønsker en ny og kreativ tilnærming for å komme videre. Det kan gjelde skole, jobb, idrett eller helse

 

6. Det du ønsker er å lykkes bedre og kjenne mer energi og indre ro i hverdagen

 

Det kan være du opplever å stå fast selv om du har forsøkt gjentatte ganger, eller du kan føle kaos fordi du ikke vet hvordan du konkret skal gå frem for å få til bedring som varer.

 

AMOVE blir for deg en persontilpasset oppskrift for hvordan akkurat at du skal lykkes bedre.

 

Visste du at det meste av det vi gjør i løpet av en dag er ubevisst og at det er fullt mulig å nå inn i det ubevisste – Og gjøre raske endringer.

 

Vi viser deg hvordan.

 

Med AMOVE vil du kunne kjenne mer livskraft. 

Sterk i deg selv  ->  Sterk sammen med andre  -> Sterk i arbeid Let’s move.

Før oppstart får du en personlig samtale om dine mål med AMOVE deltakelse

 • Vi avklarer sammen om dette vil være en god tilnærming for deg
 • Alle deltakere får mulighet til individuell oppfølging
 • Ansvarlig Helse tilbyr oppfriskningskurs etter opplæringen.

 

Livet byr på mye. Det å takle motgang er viktig for forutsigbarhet og livsutfoldelse, og ikke minst arbeidslivet. For å unngå sykdom må vi mestre livet. Det er helse i alt vi gjør. Og langvarig sykdom handler mye om manglende mestring.

 

Beskrivelse

Under første dag av kurset lærer du om sammenhengen mellom hjerne og kropp, og at du faktisk kan endre dine tanker, følelser og handlinger. De fleste er enig i at vi kan gå fra å ha det helt fint til å føle oss elendig fra en dag til en annen. At dette kan snus tilbake ved tankeøvelse og bevisstgjøring av samspillet i kroppen, er det derimot mange som ikke er klar over – og det er derfor vanlig å tro at det å endre tanker blir for enkelt.

Resterende tid av kurset brukes til innlæring av AMOVE. Vår tilnærming vektlegger individuelt eierskap til endringsprosessen og veien videre etter gjennomført kurs. Mot slutten av kurset individualiseres modellen for hver enkelt deltaker, slik at den er tilpasset de ulike behovene og du forstår hvordan du skal gå videre for å løse dine utfordringer.

 

Teorien beskriver en helhetlig måte å forstå seg selv og sine problemer på. Vi har særlig fokus på å lære og kjenne sammenhengen mellom hva vi tenker, hva vi føler og hvordan vi handler. For oss er det viktig å understreke at dette handler om kroppens samspill, og ikke «bare» om positive tanker.

Du vil lære å skape en selvrefleksjon rundt det du sier til seg selv og hvordan du med kroppen kan bruke AMOVE øvelsen til å endre uønskede kroppsresponser med en gang.

Din indre dialog gjenspeiler tankene, og gjennom disse tankene snakker du til deg selv. I hverdagen reflekterer vi ikke over dette, det bare skjer. Vi legger heller ikke merke til hvor mye den indre dialogen styrer oss, og hvilke følelser den gir. Slike tanker kan virke sanne når du er bekymret, har vondt eller er nedfor, men som regel er de ikke sanne, og du kan lære hvordan du kan endre disse tankene.

 

Stoffet er bearbeidet og satt sammen basert på kunnskap og erfaring fra ledelse og konseptutvikling i næringslivet, 12 års studie av endring og endringsprosesser på det personlige plan kombinert med praktisk erfaring fra endringsarbeid med over 1000 personer gjennom de siste 11 årene. Programmet er basert på de fremste innen sitt felt i kort og intensiv endring av langvarige fastlåste tilstander; Clinical psychologists Professor Steven Hayes, Psychiatrist Professor Allan Abbas, Designer of the Lightning Process Phil Parker,  Professor of Rehabilitation Medicine Dr. Sarno og Professor og smerteforsker Lorimer Moseley.

AMOVE programmet utvikles i takt med ny forskning på feltet.

 

AMOVE et livsmestringsverktøy for god helse, prestasjoner og jobb.

 

Kilder for utarbeidelse av AMOVE programmet:

 • Coaching – Å Hjelpe ledere og medarbeider til å lykkes, Morten Emil Berg, 2 utg -Universitetsforlaget 2006
 • Get out of your mind and into your life, Copyright 2005 by Steven C. Hayes and Spencer Smith, New Harbinger Publications, Inc, 5674 Shattuck Avenue Oakland, CA 94609
 • Cognitive Behavior Therapy Basics and Beyond av 2011 Judith S. Beck –2nd ed.p.cm. Rev. Ed. Of Cognitive therapy c 1995
 • Cognitive Therapy of Anxiety Disorders av Adrian Wells Copyright 1997 John Wiley& Sons LTD The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex PO19 8 SQ, England
 • Særlig Sensitiv» av Elaine Aron, Cappelen Damm AS 1 utg. 1 opplag 2013 Originalens tittel The Highly Sensitive Person, Carol Publishing Group Edition, 1996
 • Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson MD, Volum 1, Richard Bandler and John Grinder, Meta Publications Inc. P.O. Box 1910 Capitola, CA 95010, Copyright 1975
 • An Introduction to The Lightning Process The complete strategy for success Phil Parker Do Dip E Hyp Psyc CMPNLP -2007, Nipton Publishing 170 Weston Park, London N8 9PN
 • The ten question to ask for success Phil Parker Do Dip E Hyp Psyc CMNLP, 2000 -Nipton Publishing 170 Weston Park, London N8 9PN
 • Core Transformation: Reaching the wellspring /Connirae Andreas and Tamara Andreas
  «Metakognitiv terapi for angst og depresjon» av Adrian Wells, 1994
 • Better recovery from viral illnesses, Dr. Darrel Ho-Yen, BMSc(Hons) MBChB FRCPath, MD DSc, 2003. Dodona books, Corriemuir Viewhill Culloden Moor Inverness IV2 5EA
 • Håndbok i kognitiv terapi Torkil Berge, Arne Repål, Gyldendal Norsk Forlag AS, 4 opplag 2011
 • TRE: A revolutionary new method for stress and trama recovery, Traume Releasing Exercises by Dr. David Berceli, 2005
 • Relax, Avspenning for alle Dr Sarah Brewer, Originalens tittel: Simply relax Duncan Baird Publishers 200, Notabene Forlag 2002
 • Traume behandling komplekse traume lidelser og dissosiasjon, Trine og Kirsten Benum, Universitetsforlaget 2014
 • Den 8 vane, Stephen R. Covey, Finn din stemme og inspirer andre, 1 utg , Schultz Forlag 2006. Original tittel: The 8th habit – from effectiveness to greatness
 • Tinnitus – bryt lydbarrieren med kognitiv terapi av Katharine C. Williams Utgave Gyldendal SBN/EAN: 9788205407442Stoffet er bearbeidet og satt sammen basert på kunnskap og erfaring fra ledelse og konseptutvikling i næringslivet.
Les mer eller last ned

Lær deg selvledelse

«Vi viser hvordan du kan komme videre»

Står du fast?

«Da inviterer vi til gratis informasjonsmøte»

Beskrivelse av AMOVE

«Stå styrket i arbeid gjennom økt selvforståelse og egen mestringsstrategi»